dataSimplified

platforma za podatkovnu integraciju, analitiku i vizualizaciju

www.datasimplifed.com

Pratite Nas:

close
Konzervacija i rekonstrukcija Malog rimskog kazališta
Lokacija: Stari Grad, Kaštel
U tijeku
Revitalizacija infrastrukture i uređenje utvrde Kaštel
Lokacija: Stari Grad, Kaštel
U tijeku
Obnova Dječjeg kreativnog centra
Lokacija: Monte Zaro
Dovršen2020
Izgrađena dva nova igrališta za pse
Lokacija: Sv. Policarp-Sisplac
Dovršen2019.
Uređeno kupalište Stoja
Lokacija: Stoja
Dovršen2020.
Izgrađen rotor na raskrižju Valturske i Ulice Jurja Žakna
Lokacija: Šijana
Dovršen2020.
Izgrađen proboj Valturske ulice s Ulicom Bože Gumbca
Lokacija: Monvidal
Dovršen2020.
Izgrađeno javno parkiralište na Novoj Verudi
Lokacija: Nova Veruda
Dovršen2020.
Izgrađen rotor na Rivi
Lokacija: Arena
Dovršen2019
Uređen dio Rizzijeve ulice
Lokacija: Vidikovac
Dovršen2019.
Izgrađen rotor na Vidikovcu
Lokacija: Vidikovac
Dovršen2020.
Izgrađen kružni tok na raskrižju ulice Prekomorskih brigada
Lokacija: Nova Veruda
Dovršen2019
Uređena parkirališta na Vidikovcu
Lokacija: Vidikovac
Dovršen2019.
Potpuna rekonstrukcija dječjeg igrališta u Šijani
Lokacija: Šijana
Dovršen2019.
Uređen Uspon Marijana Rotara
Lokacija: Arena
Dovršen2019.
Otvoren kompleks javnih Gradskih bazena
Lokacija: Veruda
Dovršen2018.
Izgrađeno multifunkcionalno igralište na Pragrandeu
Lokacija: Grad Pula
Dovršen2018.
Otvoreno multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu
Lokacija: Vidikovac
Dovršen2018.
Izgrađen ŽCGO Kaštijun
Lokacija: Valdebek
Dovršen2018.
Novo proširenje pulskog groblja Monte Giro
Lokacija: Šijana
Dovršen2018.
Proširenje obilaznice - II faza
Lokacija: Valdebek
Dovršen2017.
Izgrađena prometnica Tivoli
Lokacija: Veli vrh
Dovršen2017.
Izgrađen kružni tok na raskrižju Rizzijeve i Radićeve ulice
Lokacija: Vidikovac
Dovršen2018.
Uređenje De Villeovog uspona
Lokacija: Stari grad
Dovršen2017.
Uređen Trg kralja Tomislava
Lokacija: Veruda
Dovršen2017.
Izgrađena retencija i svjetlosno uređen rotor
Lokacija: Šijana
Dovršen2017.
Moderno uređen Prolaz sv. Teodora
Lokacija: Stari Grad
Dovršen2017.
Uređenje gradskih fasada
Lokacija: Grad Pula
U tijeku
Obnovljena plaža Hidrobaza u Štinjanu
Lokacija: Štinjan
U tijeku
Izgrađeno dječje igralište u Štinjanu
Lokacija: Štinjan
Dovršen2016.
Izgrađeno dječje igralište u Vitasovićevoj ulici
Lokacija: Šijana
Dovršen2016.
Izgrađen i uređen prvi skate park u Puli
Lokacija: Monte Zaro
Dovršen2016.
Izgrađeno multifunkcionalno igralište u Valdebeku
Lokacija: Valdebek
Dovršen2015.
Pula dobila prvi javni servis za prijevoz električnim biciklima
Lokacija: Grad Pula
Dovršen2018.
Plinofikacija Pule
Lokacija: Stari grad
Dovršen2015.
Izgrađeno novo parkiralište na Monvidalu
Lokacija: Monvidal
Dovršen2015.
Izgrađena nova kanalizacijska mreža
Lokacija: Grad Pula
Dovršen2015.
Izgradnja nove pulske Opće bolnice
Lokacija: Gregovica
U tijeku
Otvorena pučka kuhinja
Lokacija: Stari Grad
Dovršen2013.
Obnovljen i uređen Titov park
Lokacija: Arena
Dovršen2013.
Izgrađen novi Dječji vrtić Zvjezdice
Lokacija: Šijana
Dovršen2012.
Otvoreno prihvatilište za beskućnike
Lokacija: Šijana
Dovršen2012.
Proširenje pulske obale
Lokacija: Arena
U tijeku
Završena izgradnja dijela Jeromeline ulice
Lokacija: Veli vrh
Dovršen2011.
Otvoreno parkiralište Karlo Rojc sjever
Lokacija: Monte Zaro
Dovršen2011.
Otvoreno parkiralište Karlo Rojc jug
Lokacija: Monte Zaro
Dovršen2011.
E-potpis uveden u rad gradske uprave
Lokacija: Grad Pula
Dovršen2011.
Osnovna škola Veli Vrh
Lokacija: Veli Vrh
Dovršen2010.
Dječji vrtić Veli Vrh
Lokacija: Veli Vrh
Dovršen2010.
Proširenje zaobilaznice - prva faza
Lokacija: Valmade
Dovršen2010.
Nogometni stadion Aldo Drosina
Lokacija: Gregovica
Dovršen2011.
Nova pulska obilaznica puštena u promet
Lokacija: Pula
Dovršen2011.

Posjetite nas

www.pula.hr